Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, 02.11.1996 yılında 8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Yüksekokulumuz 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Mardin Artuklu Universitesi’ne bağlanmıştır. Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Hemşirelik/Ebelik, Beslenme ve Diyetetik bölümleri var olup, şu anda Hemşirelik/Ebelik bölümlerine öğrenci kabul etmektedir

Misyonumuz

Sağlık Yüksekokulu olarak misyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş, nitelikli, etik ve ahlaki değerlere sahip ve güvenilir ara elemanların yetiştiği alanda lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyonumuz

Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bireyler yetiştirmektir.